Reklamační podmínky

I. Základní ustanovení

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.kerbo.cz (dále jen Prodávající). Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

II. Zjevné vady při převzetí zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od České pošty zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem České pošty protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího.
V případě, že Kupující zásilku od České pošty převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci.
Za vadu nelze považovat změny barev - zkreslení barev, ke kterému může dojít v průběhu fotografování a nebo při úpravě fotografie různou intenzitou světla popř. jiným způsobem.

III. Vrácení zboží bez udání důvodů

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík – NEZASÍLEJTE  NA DOBÍRKU.
Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, visaček apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě – faktura nebo paragon,  na které uvedete  číslo účtu, na který mají být peníze vráceny. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno . V případě vrácení pouze části věcí z faktury bude přepočítána objemová a věrnostní sleva o částku za vrácené zboží.
V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.
Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího obchod@kerbo.cz a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis"

IV. Výměna zboží

Udělejte kopii faktury nebo paragonu přiložte dopis a napište své jméno, číslo objednávky a Váš požadavek na výměnu, případně pošlete Váš požadavek emailem na obchod@kerbo.cz . Doporučujeme ověřit dostupnost vybraného výrobku na webu www.kerbo.cz (nebo volejte 483 712 297), které požadujete na výměnu (můžete napsat i náhradní variantu). Jakmile k nám dorazí Vaše zásilka na výměnu zpět, bude obratem vyměněna a následující pracovní den odeslána. Poté Vám přijde potvrzovací email s číslem balíku.

V případě, že bude výměna za méně peněz než bylo původně, napište nám prosím číslo účtu, abychom mohli přeplatek vrátit. Pokud bude výměna vyšší, vybrané zboží zašleme na dobírku.

Tuto službu Vám nabízíme zdarma do 14 dní od zakoupení výrobku.

V. Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu.

VI. Místo uplatňování reklamace

Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle Prodávajícího tj. KERBO , Pod Skalkou 14, Jablonec nad Nisou, 46601. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

VII. Způsob při uplatňování reklamace

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými předpisy na území České Republiky. V případě, že zboží neodpovídá vašim představám nebo velikosti dítěte, můžete ho dle výše uvedených podmínek do 14 dnů od jeho zakoupení bez uvedení důvodu vrátit.

VIII. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.
Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

IX. Kontakt pro reklamaci

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:

KERBO s.r.o. ®
Liberecká 1237/1
Jablonec nad Nisou
466 01
Česká republika


Tel : 483 712 297
E-mail: info@kerbo.cz